Archief

Onder archief verstaan wij documenten met vertrouwelijke en bedrijfsgevoelige informatie die niet op straat mogen belanden. Vanwege het vertrouwelijke karakter is het verstandig om het papier in te zamelen in afsluitbare containers. Rolcontainergigant zorgt ervoor dat de documenten vernietigd worden.